Lokala Läckerheter

Färna odlingar

På Färnas gamla bruksåkrar har det blommat upp nytt liv. Olika sorters rabarber och svarta vinbär växer i långa rader och runt det hela surrar honungsbina längs med skogskanten. Färna odlingar säljer närproducerade premiumprodukter från egen odling av svarta vinbär och rabarber av högsta kvalitet.

2013 startade markberedningen av 30 hektar åkermark som tidigare varit i Sveaskogs ägo. Marken hade varit obrukad i många år och området var borttaget från Jordbruksverkets register över åkermark. 2014 planterades en första omgång. 30 000 vinbärsbuskar och 15 000 rabarberplantor. 2015 togs den första skörden från de 8 000 största vinbärsbuskarna och alla 15 000  rabarberplantorna. Det blev drygt ett ton av varje.

2016 blev det skörd på alla 30 000 vinbärsbuskarna plus rabarberplantorna och volymen nästan  tiodubblades. Under våren 2016 planterades ytterligare 17 000 svarta vinbär. Skörd från dessa beräknas kunna tas om några år. Under de närmaste åren väntas skörden dubbleras för varje år, både vad gäller svarta vinbär och rabarber. Det tar fem år innan plantorna ger full skörd.

Färna odlingars produkter är miljöcertifierad enligt Svenskt Sigill.

Färna Västmanland
info@farnaodlingar.se
Tel/phone: 070-811 68 90
www.farnaodlingar.se