Kultur

Krampen Museum

Under andra världskriget flydde tusentals tyska krigsfångar från Europa till det neutrala Sverige.

Att nästan 2 000 sovjetiska soldater levde i Bergslagens skogar under andra världskriget är ett okänt blad i historieböckerna för många svenskar.

Flera läger upprättades i Sverige och i Skinnskattebergs kommun upprättades tre läger, Baggå herrgård, pensionat Udden vid Baggbron och Krampen intill järnvägsstationen. Av dessa var Krampen det största lägret.

Interneringslägret i Krampen grundades efter ett beslut hos Kungliga Socialstyrelsen i november 1943. Lägret var avsett för sovjetiska krigsfångar som flytt från tysk fångenskap och lyckats ta sig till Sverige.

Här vistades c:a 400 sovjetiska militärflyktingar under 1942-1944.

Turistföreningen Kulturbygd i Samverkan har för en symbolisk summa köpt det enda kvarvarande huset kring f.d. järnvägsstation i Krampen av Trafikverket och genom EU medel från Länsstyrelsen och i samråd med Västmanlands Länsmuseum kunnat genomföra en restaurering av byggnaden.

Kulturbygd i Samverkan har här iordningsställt ett mindre museum med bilder och information om lägret

Krampenmuseet är öppet  söndagar mellan den 1 juli och t.o.m. den 5 augusti 2018 mellan kl.14.00 – 16.00.

Intresserade grupper kan kontakta tel/phone: +46 (0)222-321 20 för special visningar.