Skinnskattebergs kommun

Om Skinnskattebergs kommun

I hjärtat av Bergslagen mellan sjöarna övre och nedre Vättern ligger Skinnskatteberg. Skinnskatteberg är kommunen med ca 4 400 invånare som är känd bland annat för sin natur med djupa skogar, fiskrika sjöar och bra utbildningsmöjligheter i kombination med rikt kultur- och föreningsliv.

Skinnskatteberg är ett gammalt brukssamhälle med ett bruk som drevs från 1626 fram till 1909. På 1600-talet fanns här 3 hamrar, och under 1700-talets mitt hade antalet ökat till 24 stycken. Slaggstenshögar och murrester visar idag var järnframställningsplatserna låg.

I Skinnskatteberg kan man bland annat titta på den vackra herrgården som anses som en av de ståtligaste i landet. Den uppfördes under senare delen av 1700-talet av brukspatron Wilhelm Hising efter ritningar av Eric Palmstedt. År 1934 köptes byggnaden av Domänverket och från 1944 har den disponerats av skogsmästarskolan.

I Skinnskatteberg finns ytterligare sju herrgårdar bevarade.
Det är mer än vad som finns i någon annan kommun i hela Sverige.

I närheten av herrgården ligger kyrkan. Den sägs vara byggd på pilgrimernas rastplats. Varje år vandrade munkarna från Arboga förbi här på sin pilgrimsfärd till Nidaros.

Skinnskattebergs kommun

I Skinnskattebergs kommun erbjuder vi alternativet till storstädernas puls och tempo på ett behändigt avstånd till flera av Sveriges större städer. 

Postadress
Box 101 
739 22 Skinnskatteberg 

E-mail
kommun@skinnskatteberg.se

Telefon
Växel: 0222-51 55 00

Webbplatser
www.skinnskatteberg.se
www.upplevskinnskatteberg.se

Besök oss även på
Facebook: @skinnskattebergskommun
Instagram: @upplevskinnskatteberg