Sedan 2018 har Skinnskattebergs kommun två nya naturreservat, Örtjärnsskogen och Baggå. Sammanlagt finns 18 olika naturreservat som var och ett bjuder in till rekreation och naturnära upplevelser. Läs gärna mer på Länsstyrelsen Västmanlands egna webbplats och/eller ladda ned appen Naturkartan.